Skapande skola

ANIMATIONSVERKSTAD
Under ett till tre besök lär sig eleverna grunderna i animerad film. Enligt läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i svenskundervisningen kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. I bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett uppskattat och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

animstion2017

ANIMATIONSVERKSTAD åk 1-9
Klassen arbetar med animerad film under ledning av Erik Hedman. Det går bra att anknyta till något aktuellt tema. Vi jobbbar en halv dag, ca 9-13, och det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum.
Kostnad/klass: 7000 kr ex moms.
Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.
Material: A4-papper i olika färger, tuschpennor, häftmassa och saxar.

tivoli2015TIVOLI – STORA FILMPAKETET

Animationsverkstad och modellbygge för alla årskurser (helklass)
Här kombinerar vi modellbygge och animerad film. Mellan besöken ska klassen arbeta självständigt. Varje besök tar en halv dag. Det är önskvärt med ett särskilt projektrum.

Gemensam planering
Förberedande träff för alla lärare. Animatören Erik Hedman går igenom projektet och lär ut grunderna i animation och den enkla teknik som används.

Besök 1: Vi lär eleverna grunden i animation och i mindre grupper får de göra en kort film.

Besök 2: Grupperna bygger kulisser och figurer till tivolit av återvinningsmaterial. (Heldag)

Besök 3: Tillsammans filmar vi och ljudlägger tivolifilmerna.

Mellan besöken ska klassen arbeta självständigt.

Kostnad:
Gemensam planering för personal: 5 000 kr ex moms
Besök 1–3: 21 000 kr ex moms/klass
Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.

video
play-sharp-fill

SVT Nyheter,  animation på  Flogstaskolan 2018.

SVT Nyheter, gångtunnel i Uppsala 2018

Läs UNT:s artikel om ett animationsprojekt på Hågadalskolan ht 2011.